100x100energiaverda.png

Tràmits

T’estalviem energia fent els tràmits per tu

Només fes-nos arribar la documentació requerida en cada cas, i si tens qualsevol dubte,
truca’ns al 972 59 46 91 o escriu-nos a comercial@electraavellana.com.

Canvia a la llum 100% verda

Alta de punt de subministrament

Modificació contractual

Baixa de punt de subministrament

Guardiola virtual

Canvia a la llum 100% verda

Només fes-nos arribar la documentació requerida en cada cas, i si tens qualsevol dubte, truca’ns al 972 59 46 91 o escriu-nos a comercial@electraavellana.com
 
 • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic.

Alta de punt de subministrament

Només fes-nos arribar la documentació requerida en cada cas, i si tens qualsevol dubte, truca’ns al 972 59 46 91 o escriu-nos a comercial@electraavellana.com

 

Primera ocupació

 • Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Títol just: Escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
 • DNI/NIE/NIF/CIF del nou titular del subministrament.
 • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic.
 • Cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges.
 • Referència cadastral.

Segona ocupació

 • Títol just: Escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
 • DNI/NIE/NIF/CIF del nou titular del subministrament.
 • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic.
 • Cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges.
 • Referència cadastral.

Modificació contractual

Només fes-nos arribar la documentació requerida en cada cas, i si tens qualsevol dubte, truca’ns al 972 59 46 91 o escriu-nos a comercial@electraavellana.com

 

Canvi de titular

 • Títol just: Escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
 • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament
 • Telèfon de contacte i correu electrònic
 • DNI/NIE/NIF/CIF del titular de subministrament.

Modificació de potència

Ampliació de potència

 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) o Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensions (CIE).
 • DNI/NIE/NIF/CIF del titular de subministrament.

Reducció de potència
No és necessari presentar documentació.

Baixa de punt de subministrament

Només fes-nos arribar la documentació requerida en cada cas, i si tens qualsevol dubte, truca’ns al 972 59 46 91 o escriu-nos a comercial@electraavellana.com
 
 • Sol·licitud de baixa complimentada i signada.
 • DNI/NIE/NIF/CIF.